Καραϊωσήφ Αλέξανδρος

Αναπληρωματικό Μέλος

Ο Αλέξανδρος Καραϊωσήφ εργάζεται ως αναπληρωτής Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Α’ Β’αθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης, ενώ υπήρξε και εκπαιδευτής του μαθήματος Φυσικής Αγωγής σε δημόσια Ι.Ε.Κ. Κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 εργάστηκε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  Χαλκίδας ενώ τη χρονιά 2013-14, εργάζεται στα Ειδικά Προγράμματα Αθλητισμού του Δήμου Βέροιας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κύρια ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική και μεταπτυχιακού (M. Res.) διπλώματος ειδίκευσης στη Γνωστική Νευροψυχολογία και Αποκατάσταση από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Birmingham.

O Αλέξανδρος Καραϊωσήφ έχει τιμηθεί με Ακαδημαϊκή Διάκριση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την επίδοση του ως φοιτητής καθώς και με το Βραβείο Ήθους Εθελοντισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ενδιαφέρεται για την άσκηση και αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία καθώς και την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη των ατόμων αυτών και έχει συνεχή παρουσία σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και ομιλίες.  Ασχολείται ενεργά με τον αγωνιστικό αθλητισμό Α.με.Α. και κυρίως με αθλήματα ατόμων με τύφλωση. Επίσης αρθρογραφεί τακτικά σε ιστοσελίδες, εφημερίδες και περιοδικά, με θέματα την αναπηρία και διατηρεί προσωπικο blog με θέματα Άσκησης -Αποκατάστασης-Αναπηρίας, το "Εν Σώματι Υγιή".
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αλέξανδρος Καραϊωσήφ
Κ. Τσούλκα 1Β
Τ.Κ. 59100, Βέροια
 
Email: a_karaiosif@yahoo.com
Web:  http://birmingham.academia.edu/AlexandrosKaraiosif
Κυριότερες δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών:
 
 
 1. Karaiosif, A., Hatzitaki, V., Kourtessis, T. (2004). Rhythmic ability in children with Developmental Coordination Disorder: A pilot investigation. 2004 Pre-Olympic Congress, Thessaloniki, Greece, 6-11/08/2004.*
 2. Κωνσταντάκος Σ., Ζαχαριάδης Π., Καραϊωσήφ Α. Χατζητάκη Β. (2004). Η επίδραση της επιδεξιότητας στο ποδόσφαιρο στη μάθηση μιας νέας δεξιότητας ισορροπίας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. 2 (2), 155-162.
 3. Karaiosif A., Wing A.M., Johannsen, L. (2005). The influence of different head position in standing balance with static and moving auditory stimulation in sighted and visual impaired humans. (Μεταπτυχιακή Διατριβή-Υπό δημοσίευση)*
 4. Pietrini, P., Ricciardi, E., Bonino. D., Vanello, N., Karaiosif, A.G., Jankovic, L., Martos, A., Sani, A., Wing, A., Pietrini, P. (2006). Investigation on Neural Activation in Sighted and Visually Impaired Subjects. Towards a Touching Presence: High-Definition Haptic Systems (Touch-HapSys)- http://www.touch-hapsis.org *
 5. Karaiosif A., Miall C., Ji-Hang L. (2007). Hand and tool movement variability using a simple hand-tool. A pilot investigation. 10th Greek Congress on Physical Education & Sport Science, Thessaloniki, Greece, 16-18/03/2007.
 6. Karaiosif, A., Matziridi, M., Riddoch, J. (2007), Figure-ground effects in patients with occipital lobe damage. 9th European Conference on Psychological Assessment/2nd International Conference on Psychological Assessment, Thessaloniki, Greece, 3-6/05/2007
 7. Karaiosif A., Wing A.M., Johannsen, L., Matziridi M. (2008). The influence of different head position in standing balance with static and moving auditory stimulation in sighted and visual impaired humans. 16th International Congress of Physical Education & Sport Science, Komotini, Greece 16-18/05/2008
 8. Karaiosif, A. (2010). Football for the Blinds. International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment. European Newsletter – 44, 16:3- http://www.icevi-europe.org
 9. Καραϊωσήφ Α. (2010). Φυσική Αγωγή και Τύφλωση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 2η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη, 19-21/11/2010 (Ομιλία στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Ο Κ.Φ.Α. στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό χώρο).
 10. Καραϊωσήφ Α. (2010). Ποδόσφαιρο 5x5: Ο «Βασιλιάς των αθλημάτων τυφλών. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 2η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη, 19-21/11/2010.
 11. Καραϊωσήφ Α., Αλμπανίδου Π. (2012). Προσαρμογές της Σχολικής Φυσικής Αγωγής για τη συμμετοχή μαθητών με σοβαρά προβλήματα όρασης και τύφλωση. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή, 18-20/05/2012.
 12. Καραϊωσήφ Α., Τσάπατος, Σ., Γούσια Ε. (2012). Σχεδιασμός και μεθοδολογική προσέγγιση του μαθήματος φυσικής αγωγής στο Δημοτικό, για τη συμμετοχή μαθητών με ΔΕΠ-Υ. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4η Ημερίδα Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη, 30/11- 2/12/2012.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ