Η επίδραση του ιδρυματισμού στην ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας

Της Γιαγκάζογλου Παρασκευής,
Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ.

Η ανάπτυξη μπορεί να επηρεαστεί από ποικίλους παράγοντες που μπορεί είτε να βοηθήσουν, είτε να εμποδίσουν την ανάπτυξη.
Σκοπός της μελέτης
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η   ανίχνευση των διαφορών των αναπτυξιακών προφίλ μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας που μεγαλώνουν σε τυπικά ιδρύματα  παιδικής μέριμνας (N=28) χωριά ΣΟΣ (N=20) και σε τυπικές οικογένειες (N=48).
Αποτελέσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα παιδιά που μεγάλωναν στα πλαίσια των τυπικών οικογενειών είχαν καλύτερη επίδοση σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης που εξετάστηκαν συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες και τα παιδιά  των χωριών ΣΟΣ σε σύγκριση με τα παιδιά που ανατρέφονταν στα τυπικά ιδρύματα.
Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φανερώνουν την ανάγκη τα ιδρύματα να διαμορφώσουν το περιβάλλον τους ώστε να είναι περισσότερο υποστηρικτικό για την καλύτερη ανάπτυξη και ψυχική υγεία των παιδιών.
 
Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για αυτή τη μελέτη επικοινωνήστε με: Γιαγκάζογλου Παρασκευή, pgiagaz@phed-sr.auth.gr
 
Full Journal Article
Giagazoglou, P., Kouliousi, C., Sidiropoulou, M., & Fahantidou, A. (2012). The effect of institutionalization on psychomotor development of preschool aged children. Research in  Developmental Disabilities, 33(3), 964-970.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ