ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ

Η επίδραση του ιδρυματισμού στην ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας

Της Γιαγκάζογλου Παρασκευής,
Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ.

Η ανάπτυξη μπορεί να επηρεαστεί από ποικίλους παράγοντες που μπορεί είτε να βοηθήσουν, είτε να εμποδίσουν την ανάπτυξη.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ